30+ Korte Lieve Liefdes Teksten voor Vriend of Vriendin

Lieve liefdes teksten met afbeelding in het Engels en in het Nederlands voor hem en haar. Je kunt deze romantische teksten en liefdes afbeeldingen overal voor gebruiken zoals bijvoorbeeld in een liefdesbrief of valentijnskaart voor je vriend of vriendin. Maar je kunt ze ook gewoon versturen via Favebook, Skype, E-mail of bijvoorbeeld WhatsApp.

Op deze pagina staan zowel lange als korte liefdes teksten om je liefde voor hem of haar duidelijk kenbaar te maken. Ook speciaal voor diegenen die moeite hebben met het schrijven van leuke liefdes zinnen.

Heb je zelf ook een mooie zin of tekst over de liefde, laat het ons weten en wij plaatsen jouw romantische liefdes teksten ook op deze website. Plaats je tekst dan in het reactieveld onderaan deze pagina. Het liefst met vertaling naar het Nederlands of Engels.

P.S: mocht je ze willen gebruiken dan graag een link terug naar deze pagina.Dan hebben wij er ook nog wat aan! ;-)

Korte Lieve Liefdes Teksten voor Vriend of Vriendin


Liefdes teksten afbeelding 1.
Liefdes teksten afbeelding 1: Every time I look at you, I fall in love all over again. - Elke keer dat ik naar je kijk, word ik opnieuw verliefd.

I used to live in emptiness, trying to find a reason to live. Then You came into my life and gave me something to fight for. - k leefde in de leegte en probeerde een reden te vinden om te leven. Toen kwam je in mijn leven en gaf me iets om voor te vechten.

You fell asleep in my arms and woke up in my dreams. - Je viel in slaap in mijn armen en werd wakker in mijn dromen.

Love cannot be in doubt. When you find true love, you know it for sure. If you are not certain, it's not real love. - Liefde kan niet in twijfel worden getrokken. Als je de ware liefde vindt, weet je dat zeker. Als je niet zeker bent, is het geen echte liefde.

I’ve always wanted to be with you, my love. Your kiss, your hug and your wonderful smile are what I die for. - Ik heb altijd al bij je willen zijn, mijn liefde. Je kus, je knuffel en je prachtige glimlach zijn waar ik voor sterf.

The most important thing in the world is family and love. - Het belangrijkste in de wereld is familie en liefde.
Liefdes teksten afbeelding 2.
Liefdes teksten en afbeelding 2: My heart is perfect because you are inside. - Mijn hart is perfect, want jij zit erin.


You`ll not be my prince until you make me sure that I`m your princess. - Je zult niet mijn prins zijn tot je me ervan verzekert dat ik je prinses ben.

Your love is like a warm blanket that protects me from the misery and pain that engulfs the world. My knight, my protector, I love you. - Je liefde is als een warme deken die me beschermt tegen de ellende en pijn die de wereld overspoelt. Mijn ridder, mijn beschermer, ik hou van je.  

Love is when the other person's happiness is more important than your own. - Liefde is wanneer het geluk van de ander belangrijker is dan jouwe.

Missing someone is a good way to stimulate your heart to be patient and open to love. - Iemand missen is een goede manier om je hart te stimuleren om geduldig en open voor liefde te zijn.

There is no love without forgiveness, and there is no forgiveness without love. - Er is geen liefde zonder vergeving en er is geen vergeving zonder liefde.

Liefdes teksten afbeelding 3.
Liefdes teksten afbeelding 3: Love is when you look into someone's eyes and see their heart. - Liefde is wanneer je in iemands ogen kijkt en hun hart ziet.

Let the beauty of what you love be what you do. - Laat de schoonheid van wat je liefhebt zijn wat je doet.

I have found that if you love life, life will love you back. - Ik heb ontdekt dat als je van het leven houdt, het leven van je zal houden.

A dog is the only thing on earth that loves you more than you love yourself. - Een hond is het enige op aarde dat meer van je houdt dan jij van jezelf.

Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. - Laten we elkaar altijd met een glimlach ontmoeten, want de glimlach is het begin van liefde.

Friends show their love in times of trouble, not in happiness. - Vrienden tonen hun liefde in tijden van nood, niet in geluk.
Liefdes teksten afbeelding 4.
Liefdes teksten afbeelding 4: Distance means nothing, when someone means everything. - Afstand betekent niets, wanneer iemand alles betekent.

A loving heart, a heart full of love, is the precious essence of human life. - Een liefhebbend hart, een hart vol liefde, is de kostbare essentie van het menselijk leven.

Love is not only something you feel, it is something you do. - Liefde is niet alleen iets dat je voelt, het is iets wat je doet.

Never make a decision when you are upset, sad, jealous or in love. - Neem nooit een beslissing wanneer je boos, verdrietig, jaloers of verliefd bent.

You cannot create a happy marriage with the person you can live with. You should marry the person you cannot live without. - Je kunt geen gelukkig huwelijk creëren met de persoon waarmee je kunt leven. Je moet met de persoon trouwen waar je niet zonder kunt.

The most important thing a father can do for his children is to love their mother. - Het belangrijkste dat een vader voor zijn kinderen kan doen, is van hun moeder houden.
Liefdes teksten afbeelding 5.
Liefdes teksten afbeelding 5: Love is a journey in happy weather, travelled by two hearts for a life together. Liefde is een reis in mooi weer, gereisd door twee harten voor een leven samen.

A sweet love message with beautiful words cannot accurately describe how your love has acquired such a firm foundation within my heart. - Een zoete liefdesboodschap met mooie woorden kan niet nauwkeurig genoeg beschrijven hoe jouw liefde zo'n stevig fundament in mijn hart heeft opgebouwd.

There is only one happiness in this life, to love and be loved. - Er is maar één geluk in dit leven, liefhebben en bemind worden.

Don`t be afraid of waiting. True love will always be back. - Wees niet bang om te wachten. Ware liefde zal altijd terugkomen.

I never knew I was this romantic, until I fell in love with you. I can say you’re such a great teacher. - Ik heb nooit geweten dat ik zo romantisch was, totdat ik verliefd op je werd. Ik kan zeggen dat je zo'n geweldige leraar bent.

Love all, trust a few, do wrong to none. - Heb alles lief, vertrouw een paar, doe geen kwaad.

Zie ook: Liefdes-zinnen.nl, de website boordevol liefdes teksten. En liefdes quotes.

Een reactie posten

0 Reacties
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Bottom Post Ad