30+ Mooie Liefdes Quotes voor Hem en Haar

Prachtige liefdes quotes in het Nederlands en in het Engels. Maak je liefde voor hem of haar kenbaar met één van deze prachtige liefdes teksten.

Liefdes Quotes voor Hem en Haar met Afbeeldingen


Liefdes quotes afbeelding 1.
Liefdes quotes afbeelding 1: When I follow my heart, it leads me to you. - Als ik mijn hart volg, leidt het me naar jou.

Make each day a Valentine’s Day with a sweet gesture to remind them how much they mean to you. - Maak van elke dag een Valentijnsdag met een zoet gebaar om hen eraan te herinneren hoeveel ze voor jou betekenen.

My love for you is like the stars, invisible sometimes but always available if you look for it with all your heart. - Mijn liefde voor jou is als de sterren, soms onzichtbaar maar altijd beschikbaar als je er met heel je hart naar op zoek bent.

I would move mountains and swim across oceans to be in your presence. - Ik zou bergen verzetten en over oceanen zwemmen om in jouw aanwezigheid te zijn.

When you are next to me, or when we are apart, You are always the first in my thoughts and in my heart. - Wanneer je naast me bent, of wanneer we uit elkaar zijn, ben je altijd de eerste in mijn gedachten en in mijn hart.

You carry the key to my heart and absolutely no one else can open it. - Je draagt de sleutel naar mijn hart en absoluut niemand anders kan het openen.
Liefdes quotes afbeelding 2.
Liefdes quotes afbeelding 2: I didn't choose you, my heart did. - Ik heb je niet gekozen, mijn hart deed dat.

A simple I love you means more than money. To love is to catch a glimpse of heaven. - Een simpele ik hou van jou betekent meer dan geld. Liefhebben is een glimp van de hemel opvangen.

Being around you is the definition of pure love, joy and happiness. - Bij jou in de buurt zijn is de definitie van pure liefde, vreugde en geluk.

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. Like love. - De beste en mooiste dingen ter wereld kunnen niet worden gezien of zelfs maar worden aangeraakt. Zoals liefde.

They must be felt with the heart. Like a jewel, true love is rare to find, but I’m lucky because I found you. - Ze moeten met het hart worden gevoeld. Als een juweel is ware liefde zeldzaam om te vinden, maar ik heb geluk omdat ik je heb gevonden.

Life offers many roads to choose, but my only road is to go with you hand in hand till the end of our days. - Het leven biedt veel wegen om uit te kiezen, maar mijn enige weg is om hand in hand te gaan jou tot het einde van onze dagen.
Liefdes quotes afbeelding 3.
Liefdes quotes afbeelding 3: Every love story is beautiful, but ours is my favorite. - Elk liefdesverhaal is mooi, maar de onze is mijn favoriet.

I love you more than I did yesterday but not more than I will tomorrow. - Ik hou meer van je dan gisteren, maar niet meer dan ik morgen zal doen.

Love for you is in my blood, it flows through my veins, and fills me with energy. I love you. - Mijn liefde voor jou zit in mijn bloed, het stroomt door mijn aderen en vervult me met energie. Ik hou van je.

I asked for a tulip, I got a garden, I asked for a drop, I got the sea, I asked for love and you were sent to me. - Ik vroeg om een tulp, ik kreeg een tuin, ik vroeg om een druppel, ik kreeg de zee, ik vroeg om liefde en je werd naar mij gestuurd.

You are the reason for the smile on my face, the laughter in my eyes and the joy in my life, I love you. - Jij bent de reden voor de glimlach op mijn gezicht, het gelach in mijn ogen en de vreugde in mijn leven, ik hou van je.

My love, you brighten up my day with your smile, it always takes my breath away. - Mijn liefje, je fleurt mijn dag op met je glimlach, het neemt altijd mijn adem weg.
Liefdes quotes afbeelding 4.
Liefdes quotes afbeelding 4: Love is a dream that comes alive when we meet. - Liefde is een droom die tot leven komt wanneer we elkaar ontmoeten.

When I wake up every morning, I pinch myself remembering that you're in my life. - Elke ochtend als ik wakker word, knijp ik mezelf en herinner ik me dat je in mijn leven bent.

In dreams and in love there are no impossibilities. - In dromen en in liefde zijn er geen onmogelijkheden.

These butterflies in my stomach, this tingling of my heart, this restless joy, I love them all. I feel them because of you. - Deze vlinders in mijn maag, dit tintelen van mijn hart, deze rusteloze vreugde, ik hou van ze allemaal. Ik voel ze door jou.

I feel like my life started on the day I met you. You’re a dream. - Ik heb het gevoel dat mijn leven begon op de dag dat ik je ontmoette. Je bent een droom.

Love is the master key that opens the gates of happiness. - Liefde is de belangrijkste sleutel die de poorten van geluk opent.
Liefdes quotes afbeelding 5.
Liefdes quotes afbeelding 5: We fall in love by chance, we stay in love by choice. - We worden bij toeval verliefd, we blijven verliefd door onze keuze.

If I could be with you forever, I’d be the happiest person alive. - Als ik voor altijd bij je zou kunnen zijn, zou ik de gelukkigste persoon zijn die leeft.

When I see you, everything in the world feels perfect and pure. I adore you. - Als ik je zie, voelt alles in de wereld perfect en puur. Ik aanbid je.

Life would be such a dark place without you. I love you with all my heart and I want to thank you for every amazing memory you gave me. - Het leven zou zo'n donkere plaats zijn zonder jou. Ik hou van je met heel mijn hart en ik wil je bedanken voor elke geweldige herinnering die je me gaf.

Nothing is going change my love for you, you are the man, who helped me to find myself in this life. - Niets zal mijn liefde voor jou veranderen, jij bent de man, die me hielp mezelf te vinden in dit leven.

Your love is like the sun for me. It keeps me alive and it makes me glow. - Je liefde is als de zon voor mij. Het houdt me in leven en het laat me stralen.

Zie ook: Liefdes teksten en nog veel meer liefdes teksten en quotes vind je op liefdes-zinnen.nl.

Een reactie posten

1 Reacties
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Geef ons je mening, wat vind jij van deze achtergronden? Jouw mening is belangrijk voor ons! Alvast bedankt en nog veel plezier op de website!?

Top Post Ad

Bottom Post Ad